พ.อ.วรภพ  ถาวรแก้ว
ผอ.ส่วนการศึกษา
รร.กสร.ศสร.
   
     

    คู่มือการใช้งาน E - BOOKS
     ตำรา-หนังสืออีเล็กทรอนิกส์์
             สามารถดาวโหลดเก็บไว้ในเครื่องได้นะครับ

       

ตัวอย่างผลงาน E- BOOK
วิชาการกำลังสำรอง Multimedia (ฉบับสมบูรณ์ )
ดาวโหลด ไฟล์ DWB.exe ขนาด 245 Mb
(คลิกที่นี่) โปรดรอ

ไฟล์ที่ 1
http://www.mediafire.com/?j102crywwy3pd81 
  ไฟล์ที่ 2
http://www.mediafire.com/?e9k4nrsdxv28cj4
ไฟล์ที่ 3
http://www.mediafire.com/?y72kw9rri4bk1i3

E-Book โหลดฟรี วิชา การกำลังสำรอง...ต้องโหลดทั้ง 3 ลิงค์
แล้วก็แตกไฟล์ โดยโปรแกรม Winrar เป็นอันเสร็จ....โดย..พ.ต.อดุลย์ ปานสกุล...ขอให้กำลังพลสำรองทุกท่านมีความสุข ความเจริญทุกคนครับ....

(เนื่องจากเป็นไฟล์ใหญ่ อาจใช้เวลาโหลดประมาณ ๑๐ นาที ขึ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ)


ตัวอย่าง ตำรา E-BOOK ของ โรงเรียนการกำลังสำรอง

 
     

             คู่มือการใช้งาน E-BOOK

         E-Book เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ไร้กระดาษที่ปรากฏขึ้นใน Cyberspace
จะมีผลกระทบต่อการผลิตหนังสือกระดาษที่มีมาก่อนมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี
ที่นำมาใช้ทำให้เกิดความสะดวกสบาย และความคุ้มค่าในระยะสั้น ระยะยาว และวัฒนธรรม
การอ่านจากจอคอมพิวเตอร์สามารถ ทำให้เปลี่ยนไปด้วย

        E-Book ทำงานเหมือน Web-brower สามารถดาวน์โหลดมายังคอมพิวเตอร์ได้ สามารถอ่าน
ในรูปแบบ Offline ได้ หรือพิมพ์ก็ได้

้        E-Book กำลังปฏิวัติรูปแบบการจัดการและการนำเสนอสารสนเทศที่เปลี่ยนไปจากการนำเสนอ
เนื้อหาแบบเดิมและพร้อมๆกับการปฏิวัติ e-Learning รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของคอมพิวเตอร

        E-Book หมายถึง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิตัลผู้อ่านสามารถอ่านโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องอ่าน e- Book (Rocket e-Book Softbook,Microsoft Reader)
e-Book มีคุณลักษณะพิเศษกว่าหนังสือกระดาษหลายประการ อาทิ แสดงผลด้วย
ภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ซึ่งสามารถเปิดอ่านเหมือนหนังสือทั่วไป
และพกพาหนังสือจำนวนมากติดตัวไปได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถ Download มาไว้ใน
Palm Pilot เปิดออกมาอ่านตามต้องการ และยังสามารถเชื่อมโยงกับข้อความต่างๆ
ภายในตัวหนังสือหรือภายนอกเว็บไซต์อื่นๆ จากอินเทอร์เน็ต ยิ่งกว่านั้นผู้อ่านสามารถ
อ่านพร้อมๆ กันได้โดยไม่ต้องรอการยืมหรือคืน เหมือน หนังสือกระดาษในห้องสมุด

การใช้งาน E-Book
               ลักษณะ e-Book คล้ายการเปิดอ่านหนังสือ คือการพลิกเปิดหน้าหนังสือไปที่ละหน้า
สำหรับข้อแนะนำเบื้องต้น ในการใช้บทเรียนมีดังนี้

1. การเปิดโปรแกรมหนังสือ
          ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ DWB.exe รูปไอคอนสีน้ำเงิน หนังสือก็จะดีดขึ้นมาเอง

2. การเปิดหน้าถัดไป
          นำเมาส์ไปวางบริเวณหน้าหนังสือด้านขวา แล้วทำการคลิกเมาส์(เมาส์ซ้าย) 1 ครั้ง จะเป็นการพลิกเปิด หนังสือไปหน้าถัดไป

3. การเปิดหน้าที่ผ่านมา
          นำเมาส์ไปวางบริเวณหน้าหนังสือด้านซ้าย แล้วทำการคลิกเมาส์(เมาส์ซ้าย) 1 ครั้ง
          จะเป็นการพลิกเปิดหนังสือไปหน้าที่ผ่านมา

4. การเปิดจากหน้าเนื้อหา (สารบัญ)
          เปิด e-Book ไปหน้าเนื้อหา (สารบัญ) จากนั้นทำการคลิกเมาส์(เมาส์ซ้าย) 1 ครั้ง ณ
          ตำแหน่งหัวข้อเนื้อหา ที่ผู้ใช้ต้องการ e-Book จะทำการพลิกหน้า ไปยังเนื้อหานั้นๆโดยทันที

5. การเชื่อมโยงไปเว็ปไซท์อื่น

       เมื่อเลื่อนเม้าส์ไปที่ข้อความลิงค์จะนูนขึ้นเป็นปุ่มขึ้นมาให้คลิกปุ่มที่มีการเชื่อมโยงได้เลย

6. การปิดหนังสือ
          คลิกปุ่มลิ้งค์ close ด้านล่างขวาของหน้าหนังสือทุกหน้าหรือ นำเม้าส์ไปวางที่บนหน้าหนังสือ
          ที่ว่าง ๆแล้วคลิกขวา ในกล่องข้อความเลือก exit  ก็จะออกจากโปรแกรมทันที

 

              ลักษณะเด่น ประโยชน์ที่จะได้รับจากนวัตกรรม E-BOOK
 1.  ประหยัดต้นทุนในการดำเนินการ
 2.  สามารถอยู่ทนทานได้เป็นระยะเวลานาน
 3. ไม่ต้องสต็อคของไว้เป็นจำนวนมากๆ
 4.  คุณลักษณะพิเศษกว่าหนังสือกระดาษหลายประการ อาทิ แสดงผลด้วย ภาพ ข้อความ เสียง
ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น
 5.  สามารถเปิดอ่านเหมือนหนังสือทั่วไป และพกพาหนังสือจำนวนมากติดตัวไปได้ทุกที่ ทุกเวลา
ไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต ใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาเปิดอ่านได้
 6. ยังสามารถเชื่อมโยงกับข้อความต่างๆ ภายในตัวหนังสือหรือภายนอกเว็บไซต์อื่นๆ จากอินเทอร์เน็ต
 7.   ผู้อ่านสามารถอ่านพร้อมๆ กันได้โดยไม่ต้องรอการยืมหรือคืนเหมือนหนังสือกระดาษในห้องสมุด
 8.  รูปแบบหนังสือที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยแสดงให้เห็นบนจอคอมพิวเตอร์ไม่บังคับการพิมพ์ และการเข้าเล่ม
 9.  กำลังพลสามารถ เรียนรู้ เข้าถึงองค์ความรู้ได้สะดวก ทั้งเวลา สถานที่  

 
     
 
       
       
       
       
         
         
         
 

 


ฝึกศึกษายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม นำสู่การพัฒนา สร้างศรัทธาประชาชน
เว็ปไซท์นี้ จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบ E-Leaning
แก่สายงานสัสดี   ผู้บังคับสมาชิก อส.  กำลังพลสำรอง  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป


พ.ต.อดุลย์ ปานสกุล ผู้เขียนเว็ป ใช้โปรแกรม DREAMWEAVER 8
Webmaster : i_of_thailand@hotmail.com 
21 January, 2013