การจัดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ของ รร.กสร.ศสร.
ในปีงบประมาณ 2560
      ปีงบประมาณ 2560 
หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ 29
    คำสั่งให้ศึกษาในระบบ E-learning (เรียนทั้งหมด ตัวจริง 40 นาย อะไหล่ 10 นาย รวม 50 นาย)
เรียน PRETEST วิชาหลัก 5 วิชา

- ลงทะเบียน 8 - 15 ก.พ.60
- เริ่มเรียน  16 ก.พ.60 - 16 เม.ย.60 

 หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ 28
    คำสั่งให้ศึกษาในระบบ E-Learning  
(เรียนทั้งหมด ตัวจริงภาคปกติ 33 นาย
  ตัวสำรอง 10 นาย  
ผู้ที่ใช้ทุนส่วนตัว 33 นาย    รวม 76 นาย )
-  ลงทะเบียน  28 ก.พ.60  -  10 มี.ค.60
-  เริ่มเรียน    11  มี.ค.60  -  24 เม.ย.60

หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโสผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560  (คำสั่งให้ศึกษา 20 นาย)
- เรียนในระบบทั้งหมด 24 วิชา
- ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่  2 เม.ย.60  - 29 ก.ค.60
- ขอให้ผู้เรียนในระบบทุกคน 25 นาย ได้ปฎิบัติตามคู่มือ และคำแนะนำการเรียน ต้องลงทะเบียนให้ครบทุกวิชา ก่อนที่จะเปิดเรียนในรายวิชานั้น ล่วงหน้า 7 วัน
กองการศึกษา รร.กสร.ศสร.
ADMIN : ร.ต.หญิง วัลยา เจียมประเสริฐบุญ
e-mail : mimirtaf@gmail.com
Line : mimirtaf