ประมวลภาพ (๒)การฝึกหลักสูตรการระดมสรรพกำลังนายทหารสัญญาบัตร (ผู้ปฏิบัติ) รุ่นที่ ๑๔